Plan remontów na rok 2014 zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej  Nr 5/2/2014

z dnia 26.02.2014 r.

 

 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

                                                    REMONTY BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

 

 

wartość PLN

I.

ROBOTY INSTALACYJNE-SANITARNE

 

1.

Ul.Św.Antoniego 35

- wymiana poziomów kan.,z.w. c.w.u.,cyrkulacji,

Zły stan instal. w piwnicach duża awaryjność

55 000

Koszt szacunkowy

2.

ul. Żeromskiego 77

- wymiana poziomów kanalizacyjnych w piwnicach

Zły stan instalac.w piwnicach duża awaryjność

20 000

Koszt szacowany

3

ul. Szczytnicka 42

- wymiana poziomów i pionów z.w., c.w.u., , cyrkulacji, kanal.

-odwodnienie piwnic

Zły stan całej instalacji, duża awaryjność

Koszt na podstawie kosztorysu inwestorskiego

90 000

4.

Ul. Ołbińska 2,4,4b

- płukanie i czyszczenie instalacji kanalizacyjnej

Koszt szacunkowy

15 000

5.

Ul.Prądzyńskiego 30a/ Kościuszki 145-147/Swistackiego1-3

- wymiana poziomów kanlizacyjnych.

Koszt szacunkowy.

30 000

6.

Ul. Kościuszki 159-165/ Świstackiego 2-4

- wymiana poziomów zw.,cw,,cyrkulacji,kan., zaworów p.pion c.o.

Koszt szacunkowy.

100 000

7.

Ul. Kościuszki 132-136

- wymiana poziomów zw.,cw,,cyrkulacji,kan., zaworów p.pion. c.o.

Koszt szacunkowy.

80 000

8*.

Roosevelta 8-10

- wymiana pionów z.w., c.w, zw.,,,cyrkulacji,kan.,

                                       100 000

Koszt szacunkowy .

II

ROBOTY ELEKTRYCZNE

 

 

1

ul.Roosevelta 20-22 ,modernizacja oświetlenia klatek z częsciową wymianą-WLZ, naprawa instalacji ppoż.

35 000

Koszt szacunkowy

2

ul.Kościuszki 139-143 – montaż opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu

                                         16 000

Koszt szacunkowy

3.

ul. Żeromskiego 77– montaż opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu

 

Kosz t szacunkowy

10 000

     

4.

Ul. Grunwaldzka 35 - montaż opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu

Koszt szacunkowy

14 000

5

Ul. Św.Antoniego 35 – modernizacja tablicy rozdzielczej ADM

Koszt szacunkowy

10 000

III.

WYMIANA OKIEN I DRZWI

                      

1.

Ul.Kręta 4-6- przebudowa doświetlenia klatek schodowych, malowanie elewacji

( likwidacja naświetli wymurowanie ścian, osadzenie okien)

I etap – opracowanie dokumentacji technicznej 2014

II etap- wykonawstwo w latach następnych

Na wniosek lokatorów

                                                                10 000

Koszt szacunkowy

2

Ul.Grunwaldzka 35,35a wymiana okien na klatce schodowej

Koszt szacunkowy           30 000

3

Nowowiejska 31-33

wymiana okien w piwnicach

1500

Koszt szacunkowy

IV

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I TERMOMODERNIZACYJNE

 
 

DOCIEPLENIE BUDYNKÓW

 

1.

UL. Kościuszki 175a,b

Koszt szacunkowy

300 000 kredyt

 

UL. Trzebnicka 18-20

- docieplenie bramy przejazdowej

   10 000

Koszt szacunkowy

2.

Ul. Ołbińska 2,4,4b

                                                                        

Koszt szacunkowy

300 000 kredyt

 

ROBOTY BUDOWLANE

 

1.*

ul. Trzebnicka 18- 20

wykonanie zadaszenie tarasów ( wg opinii technicznej),

Na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji

8 000

Koszt szacunkowy

2.

Ul.Kościuszki 143

c.d -remont tarasów . szt 2

Zły stan posadzek, izolacji, szkody zalaniowe

Koszt szacunkowy

15 000

3

Ul.Rychtalska 2

c.d. -Remont dachu

Zły stan pokrycia na części z dachówki

Koszt szacunkowy.

60 000

4

Ul.Rychtalska 2

Montaż osłony śmietnika – przy współudziale sąsiednich wspólnot mieszkaniowych

7 000

5.

Ul. Żeromskiego 77- zamknięcie przejazdu na podwórko – wykonanie bram z automatyką otwierania

Koszt szacunkowy

25 000

 

6.

Ul.Nowowiejska 31-33

Remont dachu- wymiana pokrycia z blachy

Koszt szacunkowy

50 000

V

REMONT DŹWIGÓW

wg potrzeb

                                         80 000

VI.

MODERNIZACJA I NAPRAWA ANTEN RTV

wg potrzeb

 

  10 000

VII

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

 

1

Ul..Wita Stwosza 19/20

Na wniosek lokatorów

Na podstawie kosztorysu inwestorskiego

30 000

2.

Ul.Roosevelta 20-22

Na wniosek lokatorów

Koszt szacunkowy

30 000

3

Ul.Kościuszki 132-136

Na wniosek lokatorów

Koszt szacunkowy

45 000

           

 

* wykonanie robót planować na IV kwartał 2014

          

                                                                                   RAZEM        1  585 000   zł ( w tym kredyt 600 tys)

 

Uwaga:

             1.Koszty planowanych robót są szacowane w oparciu o roboty zrealizowane wcześniej na innych nieruchomościach .

 

             2.Wszystkie realizowane roboty będą wycenione zgodnie z obowiązującymi zasadami        kosztorysowania robót w oparciu Katalogi Norm Rzeczowych i obowiązującymi cennikami SEKOCENBUD.

 

           3. Prace zgodnie z pkt I należy zrealizować bezwzględnie w pierwszej kolejności – 2014 rok

 

Pozostałe będą realizowane w ramach posiadanych środków.