Prace wykonane na poszczególnych budynkach- stan na dzień 30.09.2013 r

1-      ul. Antoniego 35

- Naprawa tarasu ( wykonanie częściowo nowych nawierzchni ,oraz układu odwodnienia)

- Remont dźwigu osobowego

2-      ul. Trzebnicka 24/Św. Wincentego 35

- wymiana poziomów instalacji wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji

- wymiana drzwi wejściowych

3-      ul. F. Roosevelta 8-10

- wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej

- wymiana stolarki okiennej na kl. schodowej

- częściowa wymiana oświetlenia powierzchni wspólnych

4-      ul. Kościuszki 148/150 / Prądzyńskiego 33

- wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej

 

5- ul. Wita Stwosza 19/20

- wymiana oświetlenia na klatce schodowej

6-      ul. F. Roosevelta 20-22

- wymiana stolarki okiennej na kl. schodowej

7-      ul. Rychtalska 2

- częściowa wymiana pokrycia dachowego

 

8-      ul. Kościuszki 132-136

-wymiana oświetlenia na kl. schodowej

9-      ul. Ołbińska 2,4,4b

- wykonanie docieplenia stropu przejazdu budynku

10-ul. Długa 58-64/Łęczycka 1-3

- naprawa nawierzchni chodników i murku oporowego wejścia do budynku

 

11-  ul. Trzebnicka 18-20

- wykonanie nowej nawierzchni w podwórku

- wymiana poziomów inst. wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji