Szanowni Mieszkańcy S.M.KOMUNALNIK

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady w gospodarce odpadami komunalnymi. Nasze zasoby są obecnie obsługiwane przez Konsorcjum WPO ALBA S.A. Z informacji, które uzyskaliśmy, które również są dostępne na stronach www.ekosystem.wroc.pl, pojemniki do zbiórki selektywnej będą uzupełniane na bieżąco w terminie do 31 sierpnia we wszystkich naszych nieruchomościach.

Częstotliwość wywozów odpadów komunalnych ma być jak dotychczas.

Pozostałe odpady:

- papier, tworzywa sztuczne, metale co najmniej raz w miesiącu

- odpady zielone co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od 1.03.-31.12.

- odpady wielkogabarytowe co najmniej raz na 6 miesięcy

Ponadto przez cały rok będą funkcjonować tzw. punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK ) przy ul. Michalczyka 9                     ( od pn – pt 8-17 , w soboty 8-16 ) i przy ul. Janowskiej 51 ( od pn- pt  7-15 ).

Każdy z mieszkańców może tam zostawić bezpłatnie: opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu, odpady zielone ( skoszona trawa, gałęzie, liście ), odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale zużyte, baterie, akumulatory, przeterminowane leki, zużyte opony, gruz, odpady budowlane, rozbiórkowe.

Punkty PSZOK nie przyjmują odpadów zmieszanych.

W związku z obecnymi zasadami wywozu i w trosce o porządek przy osłonach bądź miejscach zbiórki uprzejmie prosimy o przemyślane wystawianie zbędnych rzeczy.

S.M.KOMUNALNIK