Odczyty wodomierzy

Dział czynszów spółdzielni informuje, że na dzień 30 czerwca 2013 r. będą drogą radiową odczytywane liczniki wody .